Archiv autora: jakubvlcek

Doporučuji

V této sekci doporučuji zajímavé články z oblasti SAM, Softwarových auditů,  Antipiracy, License Compliance a Licensing. Články budo jak v českém, tak i anglickém jazyku. Mé články zařazuji přímo do sekcí.

Rubriky: Doporučuji | Napsat komentář

První certifikovaní softwaroví auditoři v Čechách

Měsíc červen se v oboru SAM stal milníkem.  Přes deset let chybělo na trhu nezávislé ověření kvality služeb, nabízených tzv. „softwarovými auditory“. Tuto možnost přinesla až norma ISO 19770. V červnu tak proběhla první akreditovaná certifikace specialistů na problematiku SAM (Software Asset … Pokračování textu

Rubriky: ISO 19770-1 | 15 komentářů

Standardy ISO aktivně užívané v ČR.

Standardy ISO jsou často skloňovaným pojmem. Zákazníci vnímají certifikaci dodavatele na ISO jako mezinárodně uznávaný způsob ověření kvality. Firmy samotné zastávají v zásadě dva pohledy: nutné zlo, které musíme podstoupit, abychom mohli realizovat určité typy zakázek – a nebo cestu ke … Pokračování textu

Rubriky: ISO 19770-1 | Napsat komentář

ISO 19770-1, certifikace pro auditory, manažery a firmy.

V minulém článku jsme se zastavili u ISO norem v oblasti ICT obecně. Tentokrát bych chtěl podrobně představit jednoho klíčového nováčka a zároveň předzvěst nových trendů. U procesních norem se obvykle setkáváme se dvěma typy certifikací – personální a firemní. ISO … Pokračování textu

Rubriky: ISO 19770-1 | Napsat komentář

Softwarový audit

Co je softwarový audit?   Softwarový audit je kontrola nabývání a užívání software ve společnosti. Je součástí činností sdružených pod pojem softwarový management, slouží jako nástroj pro zpětnou kontrolu funkčnosti zavedených pravidel. Provádí ho buď IT manager, nebo externí softwarový auditor. … Pokračování textu

Rubriky: SAM | Napsat komentář

Síťový management

Síťový management je souhrn činností, týkajících se nakládání s fyzickými prvky sítě, ale také sledování potřeb uživatelů a chod samotné sítě. Díky důkladné evidenci, lze sledovat potřeby nákupu nových technologií či nutnost vylepšovat tu stávající. Management by měl být vytvořen … Pokračování textu

Rubriky: SAM | Napsat komentář

Softwarový management

  Softwarový management je souhrn činností, týkajících se nakládání se software. Díky důkladné evidenci, lze získat aktuální přehled o stavu software na Vaší počítačové síti a přenést zodpovědnost za protiprávní nakládání se software ve Vaší společnosti až na koncové uživatele. Management … Pokračování textu

Rubriky: SAM | Napsat komentář